Numer 2 – MARZEC 2018

18,00 

Format B4, 80 strony w pełnym kolorze

Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od ukazania się magazynu

Drugi numer ukaże się w połowie marca 2018

W numerze m.in.

 • Wywiad z Piotrem Plebaniakiem – autorem książki „36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania”
 • Wywiad z dr hab. prof. UJ Agnieszką Kuszewską na temat stosunków chińsko-indyjsko-pakistańskich
 • dr Rafał Brzeski – Historia i kultura chińskich służb
 • Stanisław Aleksander Niewiński Stosunki chińsko-japońskie w 2017 r. Ku ociepleniu?
 • Jan Wójcik Globalna czystka Turcji nadwyręża rządy prawa
 • Mateusz AmbrożekIndie ruszają z dyplomatyczną ofensywą
 • Amanda Murańska – Separatyzmy – potencjalne źródło podziału państw Europie
 • Krzysztof Jaroszuk Energetyczne być, albo nie być państwa środka
 • Tomasz Banyś CYBERNETYCZNA ANALIZA PROCESÓW STEROWANIA MIĘDZYNARODOWEGO – Metoda doc. Kosseckiego
 • SharghzadehKonflikt w Afganistanie. Co dalej z wojną pod Hindukuszem?

Issue 2; Mar 2018

 • Interview with Piotr Plebaniak – the author of the book 36 tricks. Chinese art of deception, planning and effective action
 • Interview with Prof. Agnieszka Kuszewska on Chinese-Indo-Pakistani relations
 • Rafał Brzeski, PhD – History and culture of Chinese secret service
 • Stanisław Aleksander NiewińskiChinese-Japanese relations in 2017 Towards a warming?
 • Jan WójcikThe global purge of Turkey is undermining the rule of law
 • Mateusz AmbrożekIndia is starting a diplomatic offensive
 • Amanda MuranskaSeparatism – a potential source of division of countries in Europe
 • Krzysztof JaroszukIssue of Energy – Middle Kingdom’s ‘to be or not be’
 • Tomasz BanyśCybernetic Analysis of Internatonal Control Processes – Method by Assoc. Prof. Kossecki
 • SharghzadehConflict in Afghanistan. Perspectives of the war at Hindukusha.

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Układ Sił to drukowany magazyn z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej. Układ Sił z zamierzenia jest miesięcznikiem, dzięki czemu oprócz dłuższych analiz i artykułów, ma pełnić formę bieżącego źródła informacji o sytuacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe

Waga 05 kg
Wymiary 20 × 20 × 5 cm