Numer 4 – MAJ 2018

18,00 

Format B4, 80 stron w pełnym kolorze

Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od ukazania się magazynu

Numer ukaże się w ostatnim tygodniu maja 2018

W numerze m.in.

 • Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa – ofensywa polskiej dyplomacji ekonomicznej – WYWIAD
 • prof. Mirosław Sadowskiautor książki „Islam. Religia i Prawo” – WYWIAD
 • dr Rafał Brzeski – Polskie fundamenty Izraela
 • Piotr Plebaniak – Kluczowe i ciekawe epizody geopolitycznej historii świata
 • Jan Wójcik – Ryzyko użycia przez ISIS broni “D”
 • Stanisław Aleksander Niewiński Xi Jinping i powrót rządów jednostki w Chinach
 • Mateusz AmbrożekSworzeń rosyjsko-indyjski i jego wpływ na dynamikę współczesnych przemian geopolitycznych
 • Jakub Wiech – Niemcy i Ukraina – nieformalne partnerstwo energetyczne ponad głową Warszawy?
 • Kamil Weber – Trzeci szczyt międzykoreański – początek nowej ery czy powtórka z historii?
 • Amanda MurańskaSamorozwiązanie ETA. Koniec pewnej epoki
 • Michał SadłowskiMożliwości, niebezpieczeństwa i realizacja potencjalnego resetu w relacjach polsko-rosyjskich 

Issue 4; May 2018

 • Deputy Secretary of Entrepreneurship and Technology Marcin OciepaOffensive of Polish economic diplomacy – INTERVIEW
 • Prof. Mirosław Sadowski – author of the book Islam. Religion and Law – INTERVIEW
 • Rafał Brzeski, PhD – Polish foundations of Israel
 • Piotr PlebaniakKey and interesting episodes of the geopolitical history of the world
 • Jan Wójcik Demography – a new weapon in ISIS’ hands?
 • Stanisław Aleksander NiewińskiXi Jinping and the return of the cult of personality in China
 • Mateusz AmbrożekRussian-Indian pivot and its influence on the dynamics of contemporary geopolitical changes
 • Jakub Wiech Germany and Ukraine – an informal energy partnership over the head of Warsaw?
 • Kamil Weber The third inter-Korean summit – the beginning of a new era or history revisited?

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Układ Sił to drukowany magazyn z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej. Układ Sił z zamierzenia jest miesięcznikiem, dzięki czemu oprócz dłuższych analiz i artykułów, ma pełnić formę bieżącego źródła informacji o sytuacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe

Waga 05 kg
Wymiary 20 × 20 × 5 cm