Numer 5 – CZERWIEC 2018

18,00 

Format B4, 70 stron w pełnym kolorze

Dostawa nastąpi maksymalnie w ciągu 6 dni roboczych od ukazania się magazynu

Numer ukaże się pod koniec czerwca 2018

W numerze m.in.

 • Maciej DuszyńskiIndonezja: archipelag na rozdrożu
 • dr Piotr Ślusarczyk – Wyzwania polityki emigracyjnej i integracyjnej Austria. Perspektywa prezydencji w UE.
 • dr Leszek Sykulski – Dlaczego Amerykanie nazywają Polskę częścią „kordonu sanitarnego” a Rosjanie elementem „limitrofu”?
 • dr Robert Czulda – autor książki „Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego” – WYWIAD
 • dr Rafał BrzeskiHistoria Służb Specjalnych – Służby wywiadowcze Imperium Rzymskiego
 • Piotr Plebaniak – Siły psychohistorii – Jak Brytyjczycy wyszli z Afganistanu
 • Peter ZeihanOto jak kończy się świat
 • Stanisław Aleksander Niewiński Czy wojny handlowe są łatwe do wygrania? Komentarz do wstępnego porozumienia handlowego USA-Chiny
 • Witold Repetowicz – Depesze
 • Mateusz AmbrożekAktywność Francji na arenie międzynarodowej a dynamika przekształceń systemu międzynarodowego

Issue 5; Jun 2018

 • Maciej Duszyński Indonesia: archipelago at the crossroads
 • Piotr Ślusarczyk, PhD – Challenges of Austrian migration and integration policy. Perspective of the  EU Presidency.
 • Leszek Sykulski, PhD – Why do Americans consider Poland part of the „sanitary cordon” while the Russians as part of the „limitrof”?
 • Robert Czulda, PhD – author of the book Iran 1925-2014. From Pahlavi to Rouhani– INTERVIEW
 • Rafał Brzeski, PhD – History of Secret Services – Intelligence of the Roman Empire
 • Piotr PlebaniakThe forces of psychohistory – How the British came out of Afghanistan
 • Stanisław Aleksander Niewiński Are trade wars easy to win? Commentary on the US-China preliminary trade agreement
 • Mateusz AmbrożekFrench activity in the international arena and the dynamics of the international system transformation

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Układ Sił to drukowany magazyn z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej. Układ Sił z zamierzenia jest miesięcznikiem, dzięki czemu oprócz dłuższych analiz i artykułów, ma pełnić formę bieżącego źródła informacji o sytuacji międzynarodowej.

Informacje dodatkowe

Waga 05 kg
Wymiary 20 × 20 × 5 cm