*okładka magazynu jest wyłącznie wizualizacją. Ostateczna wersja może się różnić od prezentowanej powyżej.
Drukowany magazyn „Układ Sił” zawiera artykuły i opracowania z zakresu stosunków międzynarodowych, geopolityki, dyplomacji, strategii, bezpieczeństwa i tematyki pokrewnej. Dodatkowo stanowi zwięzłe źródło informacji na temat bieżących wydarzeń międzynarodowych. W ramach magazynu ukazują się wywiady i rubryki autorskie.

„Układ Sił” prezentuje teksty najlepszych polskich i zagranicznych ekspertów w poszczególnych obszarach. Mimo specjalistycznej tematyki jest skierowany do szerokiej rzeszy odbiorców.  Tym samym chcemy zainspirować czytelników oraz działać na rzecz rozwoju wiedzy w tym zakresie.

Magazyn nie promuje żadnej konkretnej wizji geopolitycznej i politycznej. Redakcja nie identyfikuje się z poglądami poszczególnych autorów tekstów. Chcemy być medium pluralistycznym, prezentującym treści wyrażające różne stanowiska i koncepcje.

Format: B5, 136 stron w pełnym kolorze

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”