*okładka magazynu jest wyłącznie wizualizacją. Ostateczna wersja może się różnić od prezentowanej powyżej.
Drukowany miesięcznik „Układ Sił” to inicjatywa Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense i stanowi dodatkowe pole naszej działalności edukacyjno-popularyzatorskiej. Miesięcznik zawiera analizy i artykuły z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, geografii, historii, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, wojny informacyjnej i tematyki pokrewnej. Dodatkowo stanowi zwięzłe źródło informacji na temat bieżących wydarzeń międzynarodowych. W ramach magazynu ukazują się ekskluzywne wywiady.

Magazyn Układ Sił ma charakter popularny i jest skierowany do szerokiej rzeszy odbiorców.  Tym samym chcemy zachęcić czytelników do tematyki i działać na rzecz rozwoju wiedzy w tym zakresie.

Magazyn nie promuje żadnej konkretnej wizji geopolitycznej i politycznej. Redakcja nie identyfikuje się z poglądami poszczególnych autorów tekstów. Chcemy być medium pluralistycznym, na łamach którego można znaleźć treści wyrażające różne stanowiska i koncepcje.

Format: B5, ok 100 stron w pełnym kolorze

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.